English

Isdeitlo ac Adolygu isdeitlau

Gwasanaeth isdeitlo rhaglenni byw a hwyr

Wrth i nifer y rhaglenni ag elfennau byw iddyn nhw gynyddu, yr her erbyn hyn yw manteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf gan gynnwys defnyddio meddalwedd adnabod llais i ddatblygu gwasanaeth isdeitlo byw o safon sy'n cymharu'n ffafriol gyda'r isdeitlau a geir ar raglenni sydd wedi'u recordio ymlaen llawn.

Ers mis Ebrill 2005 Testun sydd wedi bod yn bennaf cyfrifol am ddarparu isdeitlau ar raglenni byw a hwyr S4C. Mae'r cytundeb wedi rhoi cyfle i'r cwmni ddatblygu a mabwysiadu dulliau newydd, recriwtio a hyfforddi staff pwrpasol a sefydlu perthynas waith dda gyda chynhyrchwyr y rhaglenni.

Mae'r rhaglenni'n cynnwys arlwy'r sianel o rai o brif wyliau Cymru gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sioe Amaethyddol Cymru, Eisteddfod Llangollen, Gŵyl Jazz Aberhonddu a'r Ŵyl Gerdd Dant, gemau byw ac uchafbwyntiau'r Clwb Rygbi, rhaglenni ag elfennau cyfoes megis Y Byd ar Bedwar a Ffermio a rhaglenni i'r ifanc fel Bandit ac Uned 5.