English

Isdeitlo ac Adolygu isdeitlau

Isdeitlo i gwmnïau preifat a sefydliadau eraill

Mae Testun yn cynnig gwasanaeth isdeitlo Cymraeg a Saesneg i elusennau a chwmnïau o'r sectorau preifat a chyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt.

Gallwn greu isdeitlau cuddiedig neu rai yn y llun ar gyfer ystod eang o raglenni yn cynnwys deunydd hyrwyddo a marchnata, fideos corfforaethol, rhaglenni ar gyfer gwerthiant tramor, dramâu, rhaglenni plant a rhaglenni dogfen.

Beth bynnag yw'ch gofynion, cysylltwch â ni a gallwn gynnig pris i chi ar gyfer y gwaith.